Copyright

Copyright

Deze website en alle andere websites onder het tevreden.nl domein zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Tevreden BV. Zonder schriftelijke toestemming van Tevreden BV is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Linken en verwijzen naar pagina's van Tevreden op internet is in beginsel toegestaan. Tevreden stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van logo's en beeldmerken ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed of beschikbaar gestelde resultatenbanners op de persoonlijke pagina's.

Leeuwekeur.tevreden.nl is een platform op maat onder: